Søndager i SKUR13

Søndager SKUR13 

SKUR13 liker å ligge ett skritt foran og søndager er so far so good, men her kommer noen tydeligere holdepunkter for en smidigere gjennomføring av en hektisk søndag i SKUR13.

Vi opplever utrolig høye besøkstall spesielt på søndager i SKUR13. Kapasiteten er sprengt. Vi MÅ prioritere sikkerhet og unngå skader og farlige situasjoner. Skateparken er for rullende aktiviteter så vi må begrense lek og aking i skateparken.

For å bedre kvaliteten på besøket i SKUR13 har vi noen kjøreregler. Disse må overholdes og viktig at man respekterer at jobbende crew bestemmer og at det de sier er slik det er.

Ellers oppfordrer vi foreldre til å følge bedre med på barna sine i parken og veilede de for å hindre skader og ulykker. Legg bort telefonen!

  • Ingen trehjulinger

  • Kl. 13.00-15.00. De som er i parken da må klare seg selv

  • Etter kl. 15.00 er aldersgrensen 10 år og INGEN unntak.

Dette er søndagsprogrammet:

1_sndag_program.jpg
SKUR13