Nyheter i Skur13!

ETTER UKE 8 (skolens vinterferie) altså fra mandag 27. februar vil det skje mye nytt i SKUR13.

Gled dere til utvidet tid og tilbud, f.eks. Onsdager kommer til å bli mulig for alle aktiviteter og Lørdager kl. 11.00-13.00 (GRATIS) Familieskate (skateboard) med instruktør.

Det vil bli enda mer aktivitet i Hall B som du kanskje vil være med på.

Rampelandet skal også stå ferdig ca. denne uka.

Det vil bli offisiell åpning av de nye rampene for hver aktivitet med litt opplegg som kanskje en demo, best trick og premier.

Se ellers kalender som oppdateres jevnlig.

 

SKUR13